Wacław Narkiewicz

Urodził się w Ciukiszkach na Wileńszczyźnie w roku 1931. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Wilnie. Wysiedlony w 1945, w Jeleniej Górze mieszka od 1947. Z zawodu rentgenotechnik. Fotografią zajmuje się od 1953 roku. Jest członkiem Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego od chwili powstania w 1961r. W latach 60. współpracował z Nowinami Jeleniogórskimi i Gazetą Robotniczą.
Laureat nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1989), Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, brązowej odznaki Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych. Laureat nagrody specjalnej za tematykę karkonoską na II i IV Ogólnopolskim Biennale Fotografii Górskiej (1982 i 1986).   
Prace w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.  
Wacław Narkiewicz: Karkonosze, Żleb Fajkosza, lata 60.


Wacław Narkiewicz:  Karkonosze. Nad Wielkim Stawem, lata 60.
   

Wacław Narkiewicz: Karkonosze. Arnika w Czarnym Kotle Jagniątkowskim, lata 60.


   


Wacław Narkiewicz: Karkonosze. Arnika górska, lata 60.

Wacław Narkiewicz: Karkonosze, lata 60.
  
  


   


   
Wacław Narkiewicz: Karkonosze. Strzecha Akademicka, lata 60.


Wacław Narkiewicz: Karkonosze. Domek Myśliwski, lata 60.Wacław Narkiewicz: Karkonosze, lata 60.
Wacław Narkiewicz: Karkonosze. Narciarze przed schroniskiem na Równi pod Śnieżką, lata 60.,Wacław Narkiewicz: Karkonosze. Przed Samotnią, lata 60.
Wacław Narkiewicz: Karkonosze, lata 60.
Wacław Narkiewicz: Karkonosze, lata 60.